Πλατωνική Θεολογία και υλισμός

13,6
Όλοι τις πιο πρώτες και πιο αυτοτελείς αρχές των όντων αποκαλούν θεούς και θεολογία την επιστήμη που ασχολείται με αυτές.

13,8
Η θεολογία του Πλάτωνος λέγει ότι τα υλικά είναι σε κατώτερη μοίρα από την αρχή που τα διέπει.

(Αφού αυτά μεταβάλλονται και φθείρονται ενώ τα άυλα και νοητά είναι αμετάβλητα και αιώνια)

Αποδεικνύει ότι η ουσία της ψυχής είναι ανώτερη από αυτή των σωμάτων αλλά εξαρτάται από την υπόσταση του νου. Χαρακτηρίζει τον νου πατέρα και αίτιο των σωμάτων και των ψυχών.

Προχωρά όμως σε μια άλλη αρχή πέρα από τον νου πιο άυλη και πιο μυστική από την οποία πηγάζει η υπόσταση των πάντων.

13,20
Σύμφωνα με τον Πρόκλο δεν μετέχουν όλα τα όντα στον νου και στην ουσία αλλά μερικά.

Όλα όμως τα όντα συμμετέχουν στην αρχή των πάντων και δεν πρέπει να απουσιάζει κανένα εφόσον η αρχή αυτή θεωρείται το αίτιο των υποστάσεων. Και υπόσταση σημαίνει η ύπαρξη που υφίσταται υπό ενός αιτίου ή μιας αρχής.

Proclus

Advertisements