Τι εξάγουμε από κάθε διάλογο

25,3
Φίληβος : Τη γνώση για το Ένα Αγαθό και για τις δύο πρώτες αρχές και για την τριάδα που προκύπτει από αυτά.

Φαίδρος: Όλα τα νοητά-νοητικά γένη και τις ανεξάρτητες βαθμίδες των θεών, οι οποίες είναι
εγκατεστημένες επάνω από τις ουράνιες περιφορές.

Πολιτικός: Τη δημιουργία μέσα στον ουρανό και τους διπλούς περιοδικούς κύκλους του σύμπαντος και τις νοητικές αιτίες τους.

Σοφιστής: Ολόκληρος ο κόσμος του γίγνεσθαι κάτω από την σελήνη και την ιδιότητα των θεών που έλαβαν αυτόν με κλήρο.

Συμπόσιο, Κρατύλο, Φαίδωνα: Ιερά νοήματα για κάθε υποσελήνιο θεό του γίγνεσθαι. Γιατί σε κάθε ένα από αυτούς τους διαλόγους γίνεται μεγαλύτερη ή μικρότερη αναφορά των θείων ονομάτων από τα οποία είναι εύκολο όσοι έχουν εξασκηθεί στα θεία να αντιληφθούν με τον λογικό συλλογισμό τις ιδιότητες τους.

26,15 Κρατύλος: Τους κόσμους που προέρχονται από τα καθολικά

26,16 Γοργίας: Την τριαδική υπόσταση των μονάδων

cropped-proclus.jpg

Advertisements