Περίληψη του Πλατωνικού θεολογικού συστήματος.

14,5
Ο Πρόκλος εδώ κάνει μια σύντομη περίληψη του Πλατωνικού θεολογικού συστήματος.

Ο Πλάτων ανακάλυψε την Πρώτη αρχή πέρα του νου, έπειτα τις τρεις αιτίες και ενιαίες μονάδες
την α) ψυχή β)τον νου και γ)την Ένωση πάνω από τον νου.

Αυτές οι τρεις μονάδες παράγονται από τρεις αιτίες, (3 αίτια) τα οποία είναι το ενιαίο, το ψυχικό, και το νοητικό.

Κάθε μονάδα προηγείται μιας σειράς πλήθους συγγενικού με αυτήν.

Η μονάδα συνδέει α) τα σώματα με τις ψυχές, β) τις ψυχές με τα νοητικά είδη και γ) τα νοητικά είδη με τις ενάδες των όντων.

Τέλος όλα επιστρέφουν στην μια Ενάδα το πρώτο αίτιο δηλαδή το Εν.

Το Εν δεν επιδέχεται συμμετοχή δεν μπορεί ο ανθρώπινος νους να μετέχει σε αυτό και να το κατανοήσει με την σκέψη, είναι αμέθεκτο. Το Εν δίνει την υπόσταση σε όλες τις υπάρξεις ωστόσο. Για αυτό λέμε ότι είναι το Πρώτο Αίτιο.

Το είδος ή ιδέα είναι το νοητικό πρότυπο με βάση το οποίο δημιουργούνται οι εδώ απεικονίσεις των όντων.

Αυτά τα είδη τοποθετούνται σε ανώτερες βαθμίδες υπόστασης και αποτελούν την αληθινή ουσία και όσα όντα απεικονίζονται στο υλαίο πεδίο βάση αυτών των ειδών μετέχουν στην αληθινή ουσία.

Η σειρά σύνδεσης μιας οντότητας με την τελική Ένωση είναι:

σώμα ~> ψυχή ~> ιδέες ~> ενάδες ~> Νους ~> Εν

Proclus

Advertisements