Οι τρόποι με τους οποίους αναπτύσσει την θεολογία του ο Πλάτωνας

17,10
Οι τρόποι με τους οποίους αναπτύσσει την θεολογία του ο Πλάτωνας δεν είναι όλοι ίδιοι αλλά διαφορετικοί.

Αυτοί είναι:
Θεία έμπνευση ή θεία μανία
Διαλεκτική
Με μύθο
Με τα μαθηματικά ή εικόνες ή Πυθαγόρειος τρόπος
Με σύμβολα ή Ορφικός τρόπος
Με εύρεση του αιτίου

Proclus

Advertisements