Κριτική των μύθων

21
“Ο Πλάτων δεν αποδέχτηκε όλη την δραματουργία των μυθικών δημιουργημάτων αλλά όσα έχουν
σαν στόχο τους το ωραίο και το αγαθό και δεν είναι ασύμφωνο με την θεία υπόσταση.

Ο τρόπος της μυθολογίας είναι αρχαίος και δηλώνει με υπονοούμενα τα θεία και απλώνει παραπετάσματα μπροστά από την αλήθεια και απεικονίζει την φύση, η οποία προβάλει τα αισθητά δημιουργήματα των νοητών και τα υλικά των άυλων και τα διαιρετά των αδιαίρετων, κατασκευάζει ψεύτικα όντα και είδωλα των αληθινών όντων.

Επειδή βέβαια οι παλαιοί ποιητές θεωρούσαν να ανασυνθέσουν πιο τραγικά τις μυστικές γνώσεις
για τους θεούς και για αυτό δημιούργησαν απάτες των θεών, ακρωτηριασμούς, πολέμους, αλληλοσπαραγμούς, αρπαγές, μοιχείες, και πολλά άλλα τέτοια σύμβολα της κρυμμένης σε αυτά αλήθειας για τα θεία, ο Πλάτων αποποιείται αυτόν τον τρόπο της μυθολογίας και υποστηρίζει ότι είναι εντελώς ακατάλληλος για την εκπαίδευση, ενώ συμβουλεύει η δημιουργία διηγήσεων για τους Θεούς με την μορφή μύθου να γίνεται με έναν τρόπο ταιριαστό στην αλήθεια και πιο οικείο στην φιλοσοφική διάθεση. Αυτές οι διηγήσεις θα πρέπει να θεωρούν ότι το θείο είναι υπαίτιο όλων των
αγαθών και κανενός κακού, ότι δεν συμμετέχει σε καμία μεταβολή διατηρώντας πάντοτε αμετάβλητη την δική του σειρά, (η σειρά ενός Θεού είναι οι άνθρωποι, τα σύμβολα, τα ιερά φυτά και ζώα κτλ που έχουν σχέση με έναν Θεό) και ότι, έχοντας συμπεριλάβει εκ των προτέρων μέσα του την πηγή
της αλήθειας δεν θα γίνεται αίτιο καμιάς απάτης για τα άλλα.”

Παρακάτω στο 22,9 αναφέρει ότι η μυθολογία δεν θα πρέπει να αναμιγνύει το θείο με φυσικές ερμηνείες γιατί το θείο στέκει απρόσμεικτο από το σύνολο της φύσης και έτσι οι συλλογισμοί για τους θεούς θα πρέπει να είναι απρόσμεικτοι και αυτοί από την μελέτη της φύσης και τα φυσικά φαινόμενα. Και αναφέρει ως παράδειγμα τον μύθο μιας κοπέλας της Ωρείθυιας που έπεσε από τα βράχια λόγω κάποιου ανέμου και οι μυθολόγοι είπανε ότι την ερωτεύτηκε ο Βοριάς.

Έτσι οι μύθοι θα πρέπει να γράφονται με σκοπό την φιλοσοφική αλήθεια και όχι την φυσική ερμηνεία της λειτουργίας της φύσης.

Proclus

Advertisements