Ποιοι είναι οι διάλογοι απ’ τους οποίους κυρίως πρέπει να λάβουμε στοιχεία για την Πλατωνική θεολογία

Ποιοι είναι οι διάλογοι απ’ τους οποίους κυρίως πρέπει να λάβουμε στοιχεία για την Πλατωνική θεολογία και σε ποιες βαθμίδες των θεών καθένας από αυτούς μας εισάγει.

24,15
Απαρίθμηση των σημαντικότερων διαλόγων:
Φαίδωνας
Φαίδρος
Συμπόσιο
Φίληβος
Σοφιστής
Πολιτικός
Κρατύλος
Τίμαιος
Γοργίας
Πρωταγόρας
Νόμοι
Πολιτεία
Επιστολές

Proclus

Advertisements