Προέλευση της αρχαίας θεολογίας, ποιοι είναι υιοί των θεών.

26,1
Γιατί ολόκληρη η θεολογία των Ελλήνων προέρχεται από την Ορφική μύηση, καθώς πρώτος ο Πυθαγόρας από τον Αγλαόφημο διδάχτηκε τα όργια των θεών και δεύτερος ο Πλάτωνας δέχτηκε την ολοκληρωμένη γνώση για αυτούς από τα πυθαγόρεια και ορφικά συγγράμματα.

26,10 Ποιοι αποκαλούνται υιοί και παιδιά των θεών
Εξάλλου επιχειρώντας να μιλήσει για τους θεούς κάτω από την σελήνη και για την διαβάθμιση μέσα σε αυτούς, καταφεύγει στους θεολόγους και τους αποκαλεί “παιδιά των θεών”, και τους θεωρεί πατέρες της αλήθειας για τους θεούς.

26,20 Ο τρόπος παρουσίασης της γνώσης σχετικά με τους θεούς

Και παντού, για να μιλήσω γενικά, ακολουθώντας τις αρχές των θεολόγων αναπτύσσει τους συλλογισμούς του για τους θεούς, αφαιρώντας το τραγικό στοιχείο από την μυθολογία και θέτοντας τις αρχικές υποθέσεις ως κοινές με αυτούς.

cropped-proclus.jpg

Advertisements

Ποιοι είναι οι διάλογοι απ’ τους οποίους κυρίως πρέπει να λάβουμε στοιχεία για την Πλατωνική θεολογία

Ποιοι είναι οι διάλογοι απ’ τους οποίους κυρίως πρέπει να λάβουμε στοιχεία για την Πλατωνική θεολογία και σε ποιες βαθμίδες των θεών καθένας από αυτούς μας εισάγει.

24,15
Απαρίθμηση των σημαντικότερων διαλόγων:
Φαίδωνας
Φαίδρος
Συμπόσιο
Φίληβος
Σοφιστής
Πολιτικός
Κρατύλος
Τίμαιος
Γοργίας
Πρωταγόρας
Νόμοι
Πολιτεία
Επιστολές

Proclus

Οι τρόποι με τους οποίους αναπτύσσει την θεολογία του ο Πλάτωνας

17,10
Οι τρόποι με τους οποίους αναπτύσσει την θεολογία του ο Πλάτωνας δεν είναι όλοι ίδιοι αλλά διαφορετικοί.

Αυτοί είναι:
Θεία έμπνευση ή θεία μανία
Διαλεκτική
Με μύθο
Με τα μαθηματικά ή εικόνες ή Πυθαγόρειος τρόπος
Με σύμβολα ή Ορφικός τρόπος
Με εύρεση του αιτίου

Proclus

Πλατωνική Θεολογία και υλισμός

13,6
Όλοι τις πιο πρώτες και πιο αυτοτελείς αρχές των όντων αποκαλούν θεούς και θεολογία την επιστήμη που ασχολείται με αυτές.

13,8
Η θεολογία του Πλάτωνος λέγει ότι τα υλικά είναι σε κατώτερη μοίρα από την αρχή που τα διέπει.

(Αφού αυτά μεταβάλλονται και φθείρονται ενώ τα άυλα και νοητά είναι αμετάβλητα και αιώνια)

Αποδεικνύει ότι η ουσία της ψυχής είναι ανώτερη από αυτή των σωμάτων αλλά εξαρτάται από την υπόσταση του νου. Χαρακτηρίζει τον νου πατέρα και αίτιο των σωμάτων και των ψυχών.

Προχωρά όμως σε μια άλλη αρχή πέρα από τον νου πιο άυλη και πιο μυστική από την οποία πηγάζει η υπόσταση των πάντων.

13,20
Σύμφωνα με τον Πρόκλο δεν μετέχουν όλα τα όντα στον νου και στην ουσία αλλά μερικά.

Όλα όμως τα όντα συμμετέχουν στην αρχή των πάντων και δεν πρέπει να απουσιάζει κανένα εφόσον η αρχή αυτή θεωρείται το αίτιο των υποστάσεων. Και υπόσταση σημαίνει η ύπαρξη που υφίσταται υπό ενός αιτίου ή μιας αρχής.

Proclus

Ποιός είναι ο θεολόγος κατά τον Πλάτωνα.

Η παρούσα μελέτη είναι βασισμένη στο πρώτο βιβλίο του Πλατωνικού φιλοσόφου Πρόκλου.
Στην μελέτη αυτή καταγράφονται αποσπάσματα του βιβλίου αυτού καθιστώντας τις Πλατωνικές
απόψεις περισσότερο σαφείς.

Ποιός είναι ο θεολόγος κατά τον Πλάτωνα και από που αρχίζει και μέχρι ποιές υποστάσεις ανεβαίνει και με ποιά δύναμη της ψυχής ενεργεί.

12, 10
Ο Πρόκλος αναφέρει τις διάφορες μορφές θεολογίας και τις κατηγορίες των διάφορων θεολόγων.
Αυτοί είναι,
1) αυτοί που ονομάζουν ως “θεούς” τα πρώτα από την φύση τους, ίσως εννοεί τα πρώτα
“αίτια”,
2) αυτούς που θεωρούν μόνο αξιόλογη την υλική υπόσταση της ύπαρξης και θέτουν σε
δεύτερη μοίρα ως προς την ουσία όλα τα είδη των άυλων και χαρακτηρίζουν τις αρχές των
όντων υλικές και την εσωτερική διάθεση μας που τις αναγνωρίζει υλική,
3) αυτούς που εξαρτούν όλα τα υλικά σώματα από τα άυλα και εντοπίζουν την πρωταρχική
ύπαρξη στην ψυχή και τις ψυχικές δυνάμεις, και αποκαλούν θεούς τις καλύτερες ψυχές και
ονομάζουν θεολογία την επιστήμη που ανέρχεται έως αυτές και τις αναγνωρίζει,
4) αυτούς που τα είδη των ψυχών τα παράγουν από μια ανώτερη αρχή και θεωρούν τον νου ως
καθοδηγητή των πάντων, υποστηρίζουν ότι η καλύτερη τελείωση είναι η ένωση της ψυχής
με τον νου και πιστεύουν ότι το διανοητικό είδος της ζωής είναι το πιο πολύτιμο από όλα
και ταυτίζουν την θεολογία με την ερμηνεία της νοητικής ουσίας.

Proclus