Τι εξάγουμε από κάθε διάλογο

25,3
Φίληβος : Τη γνώση για το Ένα Αγαθό και για τις δύο πρώτες αρχές και για την τριάδα που προκύπτει από αυτά.

Φαίδρος: Όλα τα νοητά-νοητικά γένη και τις ανεξάρτητες βαθμίδες των θεών, οι οποίες είναι
εγκατεστημένες επάνω από τις ουράνιες περιφορές.

Πολιτικός: Τη δημιουργία μέσα στον ουρανό και τους διπλούς περιοδικούς κύκλους του σύμπαντος και τις νοητικές αιτίες τους.

Σοφιστής: Ολόκληρος ο κόσμος του γίγνεσθαι κάτω από την σελήνη και την ιδιότητα των θεών που έλαβαν αυτόν με κλήρο.

Συμπόσιο, Κρατύλο, Φαίδωνα: Ιερά νοήματα για κάθε υποσελήνιο θεό του γίγνεσθαι. Γιατί σε κάθε ένα από αυτούς τους διαλόγους γίνεται μεγαλύτερη ή μικρότερη αναφορά των θείων ονομάτων από τα οποία είναι εύκολο όσοι έχουν εξασκηθεί στα θεία να αντιληφθούν με τον λογικό συλλογισμό τις ιδιότητες τους.

26,15 Κρατύλος: Τους κόσμους που προέρχονται από τα καθολικά

26,16 Γοργίας: Την τριαδική υπόσταση των μονάδων

cropped-proclus.jpg

Advertisements

Ποιοι είναι οι διάλογοι απ’ τους οποίους κυρίως πρέπει να λάβουμε στοιχεία για την Πλατωνική θεολογία

Ποιοι είναι οι διάλογοι απ’ τους οποίους κυρίως πρέπει να λάβουμε στοιχεία για την Πλατωνική θεολογία και σε ποιες βαθμίδες των θεών καθένας από αυτούς μας εισάγει.

24,15
Απαρίθμηση των σημαντικότερων διαλόγων:
Φαίδωνας
Φαίδρος
Συμπόσιο
Φίληβος
Σοφιστής
Πολιτικός
Κρατύλος
Τίμαιος
Γοργίας
Πρωταγόρας
Νόμοι
Πολιτεία
Επιστολές

Proclus