Η κατανόηση των αοράτων και αφηρημένων αιτιών

35,23
Η παραπάνω έκφραση μας δείχνει πως η πλατωνική θεολογία έχει να κάνει με την περιγραφή των αοράτων και αφηρημένων αιτιών και την τοποθέτηση τους σε ένα οντολογικό σύστημα.
Αυτά τα αληθινά όντα που βρίσκονται εκτός μεταβολής είναι τα αληθινά όντα (όντως όντα) και
χαρακτηρίζονται ως αναλλοίωτα, αθάνατα και θεοί.

Επομένως εκτός μεταβολής υπάρχουν υπό του Ενός πλήθος όντων. Αυτά τα όντα είναι αθάνατα και οι θνητοί τα αναγνωρίζουν ως θεούς.
cropped-proclus.jpg

Advertisements